Till- och tillbyggnads

Tillbyggnad-Påarp

Tillbyggnad av enbostadshus i ett plan. Bostadshus och garagebyggnad byggs samman med en tillbyggnadsdel i av samma karaktär som det befintliga huset.Tillbyggnad-Påarp
Tillbyggnad-Påarp
Tillbyggnad-Påarp
Tillbyggnad-Påarp